Van de bestuurstafel ...................

Februari 2018 

We zijn al weer 2 maanden in het nieuwe jaar en zowel het bestuur, de gemeente en de activiteitencommissie hebben niet stilgezeten. Om met de laatste commissie te beginnen: nadat de playbackshow geen doorgang kon vinden vanwege te geringe belangstelling, kwam de AC alweer met een nieuw onderwerp namelijk "Heel Zwinderen bakt”. Met het inschrijfstrookje, per mail, of rechtstreeks bij een van de ac-leden kan men zich voor 3 maart opgeven. Zaterdag 10 maart tussen 15.30 en 16.00 uur kunnen de taarten worden ingeleverd in Ons Dorpshuis. ‘s Avonds om 19.00 uur is de prijsuitreiking. Hierna worden de taarten per punt verkocht of uitgedeeld. U kunt voor de opbrengst nog een goed doel voordragen.

Van de gemeente is er bericht dat in 2018 de zieke elzen aan de Nijlandsweg worden gekapt.

De perken langs de Verlengde Hoogeveense Vaart worden gerooid en opnieuw ingeplant of ingezaaid met graszaad. Ook wordt de beplanting bij de brandweerkazerne aangepakt.

Het schelpenpad bij de fruitbomen en langs de beweegtuin wordt voorzien van een nieuwe schelpenlaag.

Het bestuur zoekt een goede besteding voor het oud papiergeld, waar het hele dorp en omgeving wat aan hebben, want tenslotte leveren het hele dorp en omgeving oud papier.

Op onze bestuursvergadering van 11 januari waren ook 2 bestuursleden van Gees. De intentie is uitgesproken om wat meer dingen samen te doen. Gees organiseert een aantal grote evenementen zoals de Fly-in en Gees in wintersfeer. Het bestuur van Gees heeft daar niet zoveel bemoeienis mee, terwijl onze AC elke maand iets organiseert ook voor de kinderen. Wij zullen op onze website en lichtkrant hun activiteiten vermelden als we denken dat er veel inwoners van Zwinderen naar toe gaan.

Onze website is aangepast, zodat de site ook op de smartphone is te krijgen. De website is geüpdatet. We hebben een nieuwe webmasters gevonden, te weten Sjouke Bergsma. U kunt het resultaat nu al zien.

De activiteiten bij de brug zijn voltooid. Er zijn veel kabels gelegd en kasten geplaatst, maar het duurt nog wel enkele jaren voor het vanuit Assen bediend kan worden.

Glasvezel. Het samenwerkingsverband van de dorpen in de gemeente Coevorden voor het aanleggen van glasvezel is een stichting geworden. Stichting "Het Zuidenveld”  Het plan van aanleg wordt Europees aanbesteed. Het wordt afwachten wanneer er kan worden begonnen.

De Dorpenronde is 19 april. Als u nog onderwerpen hebt voor de wethouder of voor iemand anders van de gemeente dan kunt u dit bij het bestuur indienen.

Vruchtbomen snoeien. Onze hovenier Bertus Lanting wil de 1e zaterdag in maart de vruchtbomen snoeien, mits er geen vorst meer is, anders wordt het de 2zaterdag. Als je vruchtbomen kunt snoeien, kom dan helpen.

IJsvereniging Goringbosch in Gees organiseert samen met De Zwerfkei een wandeltocht. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 5,10 of 15 km. Geef je voor 18 april op bij ijsvereniginggoringbosch@gmail.comDe kosten zijn inclusief lunch voor leden 10 euro en niet-leden betalen 12,50 euro.

Voor de kinderen is er zaterdag 24 maart  palmhaantje maken. De optocht is een dag erna op zondag in Oosterhesselen. 

31 maart eieren zoeken en 1 april paasvuur.