Kort nieuws van het bestuur.

Voor diverse mededelingen: Zie publicatiebord bij de brug.
 

Nieuwe AED's geplaatst op Burg. Legroweg 9 (fam. Aasman)

en aan het Dorpshuis, Markeweg 16 (mei 2020)